Archives for ހަޤީޤީ

ހަޤީޤީ

މާޒީވީ ހިތިދައުރުން – ހަނދާން

މާޒީވީ ހިތިދައުރުން ކުރީގެ ބައިން- ގްރޭޑް 1 ނިންމާފައި ލިބުނު ބޮޑު ޗުއްޓީގައި އައްޑޫއަށް (އަސްލު ރަށެއް ނޫން) ބަލާލަން ދާންޖެހޭކަމަށް އަހަރެންކައިރީގައި މަންމަ ބުންޏެވެ.- އެއޮޅިގަނޑު އެވަގުތު އަހަރެންނަށް އަލުވަދާއު ކީކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭގުނެވެ.- މަންމަ އަހަރެން ކައިރީ ބުންޏެވެ.…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

މާޒީވީ ހިތިދައުރުން – ވަކިވުން

އަހަރެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ މެދުފަންތީގެ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ، އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ވަޑާންކޮށް، އަތްކަންކޮށް މަސައްކަތްތެރި ހީވާގި ބައްޕައެކެވެ. މަންމައަކީ އުގަންނައިދޭން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އަހަރެން ގްރޭޑް 1 ގައިއުޅުނު އިރު މަންމަ ޓީޗަރަކަށް އުޅުނު ހަނދާން އިއްޔެވީ…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

ކަރުނަވީ ބޭވަފާ

ދެކުލައިގެ ދެފޮތާއި ބެހޭގޮތުން ސިލްވިއާ އަހަރެންނާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭގައިވާ ފޮޓޯ ބަލާފައި ބުންޏެވެ. އޯ ރިއަލީ ނައިސް އެވެ. މީކޮން ކަމެއްހެއްޔެވެ. އިނގިރޭސި އަކުރުން ލިޔެފައިވާ ތަންތަންކޮޅު ކިޔަން ފެށިއެވެ. ސިލްވިއާއަށް އެއީ ކޯޗެއްކަން ފަހުމް ވުމުން އިތުރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއި އެކު…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

އޭނާގެ ވާހަކަ

ވަމުންދާގޮތް އެބަ އިނގެއެވެ. މީހުންތައް ސޮއިކުރަނީއެވެ. ނަމަކަށް ފަހު ނަމެއް ގޮވަމުންދެއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު މުޅިން ބަދަލުގެވެގެން ދިޔައީ އަޑުއިވިގެން ދިޔަ ނަމާއި އެކުއެވެ. މައްސަލައަކީ ނަމެއް ނޫނެވެ. ނަން ގޮވި ތަރުތީބެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ހަޖަމުކުރަން އުދަގޫވިއެވެ. އޭނާގެ…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

އައިކީ

އުބޭދު ފޭސްބުކަށް ވަނުމަށްފަހު ފުރަތަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އައިކީގެ ވޯލް ބަލާލުމެވެ. ހެނދުނު ހޭލެވުމާއި އެކު ލޯހުޅުވާލުމަށްފަހު ފޭސްބުކަށްވަދެ އައިކީގެ ވޯލްއާއި ދިމާއަށް އުބޭދު މިސްރާބު ހިފިއެވެ. ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. އަނެއްކާ މިއޮތީ ފްރެންޑް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައެވެ. ފޭސްބުކްގައި އުބޭދުގެ ދެއައިޑީ…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

ކަނު ލޯބި

ލޯތްބަކީ ކަނުއެއްޗެކޭ ކުޑައިރު ބުނާތީ އަހަމެވެ، އެކަމަށް ޖޯކުޖެހި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެންވެސް ހިމެނެއެވެ، ނަމަވެސް މިއަދު މިއޮތީ އެކަނު ލޯބީގައި އަހަރެން ބެދި ހަފުސްވެފައެވެ. ސަލަމަތްވެވޭނޭ ގޮތް އޮތަސް އެގޮތެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ، އެއަށްވުރެ އަހަންނަކީ ހިތްބޮޑު މީހެކެވެ. ޅަފުރައިގެ…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

ލަކުނު

އެއީ ބަލާލަން ނުސާފު ފިރިހެނެކެވެ. ތެޔޮވެފައިވާ މޫނާއި އަޅާފައިވާ ހެދުމަށް ބަލާއިރު އެއީ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އެހާ ފުދުންތެރި މީހެއްގެގޮތުގައި ބޭރުފުށުން ފެންނަންނެތް މީހެކެވެ. ހަރަކާތްތަށް މަޑުމައިތުރިވެފައި ފާޑަކަށް ޤަބުއަރާފައި ހުންނަގޮތެއް ހުރުމުން އެއީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

އަހަރެންގެ ހިތް އަނބުރާ އަހަންނަށް ދޭށެވެ!

ފަލަމަސްގަނޑަށް ބާރުވެފައިހުރި ބެލްގެ ޖީބުގައި އޮތް މޯބައިލް ފޯނަށް އައި ލޮޅުންގަދަ ވައިބްރޭޝަނަކާއި އެކު ލިބުނު މެސެޖެގައި ވަނީ އަޒްމީ ދަންޖެހެން އުޅުނު ވާހަކައެވެ. އެއީ ޝޯވްއެކަން އެވަގުތު އަހަންނަށް ޔަގީން ކުރެވުނެވެ.ވޭތުވެ ދިޔަ އަށެއްކަމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އަހަންނަށް ވަނީ…
އިތުރަށް
Share