Archives for އައިކީ

ހިޔާލީ

ރޯޒީ

   އެކިކުލަކުލައިން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކުރެހުންބައެއް އަޅާފައިވާ ހެދުމެއްގައި، ކަޅުކުލައިގެ ހުދު ތިކި ޖެހި ބުރުގަލެއް އޮޅާލައިގެން ރޯޒީ އިނީ ކުރިމަތީގައި އޮތް ނޫކަނޑާއި ދިމަ ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހައިރާންކަމަކަށް ގެއްލިފައިވާ މަންޒަރެވެ. ކުރިމަތިން ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ކުންނުގެ އިންތިޒާރުގައި…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ފަތިހެއްގެ ނިމުން

ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްލި ފޮޓޯއެކެވެ. އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ދަގަނޑު ތޭރި ޖަހާފައި ހުޅުވާފައި ހުރި ގޭޓްގެ ތެރެއިން ބާގީޗާއެއްގައި މާތަށް ފޮޅިފައި ހުއްޓެވެ. އެފޮޓޯގައި ކަނުން ކަނަށްވާގޮތަށް އަރިހުރަހަށް އިބާރާތް ކޮޅެއް އިނެވެ. " ތިބާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވަންނަން އަޔަސް…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އައިކީގެ ހިޔަނީގައި

   "ދެން ވަރިކުރޭ" ފާތުން މިހެން ބުނުމާއި އެކު އަހަރެން ބުނީމެވެ. އުހުން މިހާރަކު ނޫނޭނެވެ. އިތުރަށް ޚަރަދު ހިނގަނޭ ކަމެއް މިވަގުތު ކުރުން ބުއްދުވެރިއެއް ނޫނެވެ. "ކުރޭ ވަރި" އަހަރެންގެ ގަމީހުގެ މޭމަތީގައި ހުރި ގޮށްބަރި އަތަށް އޮޅާލައިގެން ހުރެ…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އިންތިހާ ލޯބިވޭ

އެދުވަހަށްފަހު ފާތުންނަށް "ވަހެއް" ދުވައިފިކަން އަހަރެންނަށް އިހުސާސްވާން ފެށިއެވެ. އެވާހަކަ ފަޅާނުލާ ފާތުން އެހުންނަނީ ދެމީހުންނަށްވެސް ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނުލިބިގެންކަންވެސް އެނގެއެވެ. ޖޯލިފަތީގައި އަހަރެން އިނީ ސިގިރޭޓް ބޯށެވެ. ފާތުން އަހަންނާއި ދިމާލަށް އަންނަންފެށުމުން ސިގިރޭޓްބުރި އެއްލާލީމެވެ. ސިގިރޭޓްބުރި އެއްލާލީ ވަގަށް…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ނުނިމުނު ދަތުރު

ހެނދުނު ހޭލެވުނުއިރު މިސްޑްކޯލް ފެނިފައި ހިތަށް އެރިއެވެ. ކޮންމެސް ކަމެއް ވެއްޖެއެވެ. ތަންމަތީގައި އޮވެފައި ވަގުތުން އައިކީ އަށް ގުޅީމެވެ. ފޯން ނެގީ މުސްތަފާއެވެ. ފަހަތުން އައިކީގެ ރުއިމުގެ އަޑު ގުގުމަމުންދެއެވެ. މުސްތަފާ އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ހަބޭހަށް ދޭންފެށިއެވެ. "ފޯން ގެނޭ،…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

މަޑު އަތްތިލާގައި ހިފުނީމާ

އަބަދުވެސް އަހަންނާއި އެކީ ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ދެކެ ވަރަށް ވަރަށް ލޯވިބާކަމަށް ތަކުރަރުކޮށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަހަރެންނަށް ގޮތެއްވެޖެނަމަ އޭނާ ވަރަށް ދެރަވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަހަރެންނޫން އެހެން މީހަކު އޭނާ ބޭނުން ނުވާކަށްވެސް ބުންޏެވެ. އަދި…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އައިކީ އެނބުރިއައުން

މާޔޫސްކަމުގައި ދިރިހުރިކަމާއި ލޯތްބަށްޓަކައި ނަފްސަށް ބާރެއް ނެތަސް ފުރާނަ އެދެނީ ހަމަ އެކަނި އައިކީއަށްޓަކައިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު އާދޭސްތަކަށްފަހު އައި ހިމޭން ދުނިޔެ ހަލަބޮލިކޮށްލީ ފޯނަށް އައި ލޮޅުންގަދަ ވައިބްރޭޝަނާއި އެކުއެވެ. އެއީ އުފަލުން ހިތް ފުރިގެން ދިޔަ ވަގުތެވެ. ބަނަފެވައިވާ…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

އައިކީ

އުބޭދު ފޭސްބުކަށް ވަނުމަށްފަހު ފުރަތަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އައިކީގެ ވޯލް ބަލާލުމެވެ. ހެނދުނު ހޭލެވުމާއި އެކު ލޯހުޅުވާލުމަށްފަހު ފޭސްބުކަށްވަދެ އައިކީގެ ވޯލްއާއި ދިމާއަށް އުބޭދު މިސްރާބު ހިފިއެވެ. ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. އަނެއްކާ މިއޮތީ ފްރެންޑް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައެވެ. ފޭސްބުކްގައި އުބޭދުގެ ދެއައިޑީ…
އިތުރަށް
ހަޤީޤީ

ކަނު ލޯބި

ލޯތްބަކީ ކަނުއެއްޗެކޭ ކުޑައިރު ބުނާތީ އަހަމެވެ، އެކަމަށް ޖޯކުޖެހި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެންވެސް ހިމެނެއެވެ، ނަމަވެސް މިއަދު މިއޮތީ އެކަނު ލޯބީގައި އަހަރެން ބެދި ހަފުސްވެފައެވެ. ސަލަމަތްވެވޭނޭ ގޮތް އޮތަސް އެގޮތެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ، އެއަށްވުރެ އަހަންނަކީ ހިތްބޮޑު މީހެކެވެ. ޅަފުރައިގެ…
އިތުރަށް
Share