Archives for މަޒުމޫނު

މަޒުމޫނު

ހަޤީޤީ އައިކީ އަކީ ކޮބާ

އައިކީ އަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ. ހަޤީޤަތުގައިވެސް އައިކީއެއް ވޭހެއްޔެވެ. މިއީ ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި އެފެދިފައިވާ ބޮޑު ސުވާލެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހު "އައިކީ" ކިޔާ މީހެއް ކަނުލޯތްބާއި އެކު ވުޖޫދުވެގެން އައިސް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ…
އިތުރަށް
މަޒުމޫނު

މުސްލިމް ޔަތީމް ހާނާގެ ވާހަކަ – ފުރަތަމަ ބައި

   "އައްސަލާމްއަލައިކުމް" "އައްސަލާމްއަލައިކުމް"  މިއީ އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ އިވިގެންދިޔަ އަޑުތަކެވެ. މިއީ މައިސޫރުގައި ހުރި މުސްލިމް ޔަތީމް ފިރިހެން ކުދިން ބަލަހައްޓާ  ޔަތީމްހާނާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. މަޣުރިބު ނަމާދަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަނެގެ، ފަހަރަކު ކުއްޖަކު އަޅުގަނޑައި އަރާހަމަވުމަށްފަހު ސަލާމް ގޮވާލިއެވެ. ފަސްދޮޅަހަކަށް ފަހަރުގެ…
އިތުރަށް
މަޒުމޫނު

ސްރިރަންގަޕަތުނާ – ފަނޑުވުމެއްނުވާ ތާރީޚެެއް އޮތް ގަދީމީ އަވަށެއް

  ސްރިރަންގަޕަތުނާ އަކީ ދެކުނު އިންޑިއާގެ ކަރުނާޓަކާ ސްޓޭޓްގައި އޮންނަ ބޮޑުމިނުގައި 13 އަކަ ކިލޯމިޓަރު ހިމެނޭ ނިސްބަތުން ކުޑަކުޑަ އަވަށެކެވެ. މައިސޫރު ސިޓީއާއި މަންޑިއާއާއި ދެމެދު އޮންނަ އާބާދީގައި 23000 މީހުން ހިމެނޭ މިކުޑަ އަވަށަކީ މިއަދު މަންޑިއާ ޑިސްޓްރިކްޓުން…
އިތުރަށް
މަޒުމޫނު

ޗެލެންޖް ކަޕާއި ކުރިމަތިލާއިރު ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހަނދާންތައް

ފުޓްބޯޅައިގެ އީދާއި އެކު މުޅި ރާއްޖެ ރަތްވެފައިވާއިރު އެއްއަޑަކުން އިވެމުންދަނީ މަގޭ ގައުމު މަގޭ ޓީމު މިހެން ކިޔަމުންދާ އަޑެވެ. އޭފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގައި ދިވެހި ޓީމު މިފަހަރު ދިވެހިންގެ ލޯމަތީގައި ކުޅެމުންދާއިރު މުޅި ދިވެހި ރާއްޖެވެސް އޮތީ ގައުމީ ދިދަތަކާއި…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ފަޤީރު އެހެނަސް ނަމޫނާ އަވަށެއް

ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ހިމަމަގުގެ ދެފަރާތުގައިވާ ބިރުވެރި ފެހިކަން ގަދަ ޖަންގަލި ތެރެއިން އަލިކަން ފާއްދާލައި އަލި ބިމަކަށް ވަދެވުމުން އިންތިޒާރުގެ ނިމުން އައުމުން ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް މިސްރާމު ޖެހީ އެއްދިމާއަކަށެވެ. "ސަޅި" މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި އިންވެގެން ބޯޖަންގަލި ސުރުންސުރަށް ވާއިރު އަނެއް…
އިތުރަށް
މަޒުމޫނު

ފާއިތުވި އަހަރާއިމެދު – ނުބީހެންޏާ ކަނޑާ ހަމަ

ނުބީހެންޏާ ކަނޑާހަމައިން އަޅުގަނޑުގެ ބްލޮގް ވުޖޫދަށްގެނެސް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ތިލަ ކުރެވިފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ޖެހެންދެން އެކިއެކި ތަފާތު ލިޔުންތައް ދަނީ ޝާޢިއު ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 2013…
އިތުރަށް
މަޒުމޫނު

އޮސްކާ ޒާހިރުގެ ހަދިޔާ، ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނު ފަހިކަން

އަހުމަދު ޒާހިރު ނުވަތަ (އޮސްކާ ޒާހިރު) 2011 ވަނަ އަހަރު ވޫޖޫދަށް ނެރުނު އޭނާގެ އަމިއްލަ ވެބްސައިޓް އިކޯނޯ މޯލްޑިވްސް ޑޮޓް ނެޓް ވެގެން ދިޔައީ ކޭމްބުރިޖް އޯލެވެލްގައި އިކޮނޮމިކްސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކޮށައިދެވުނު ޢިލްމީ އަލި މަގަކަށެވެ. މިވެބްސައިޓް ދަރިވަރުންނަށް…
އިތުރަށް
މަޒުމޫނު

މީރާ – ޖެހިލުން ކުޑަ ނަމޫނާ އިދާރާއެއް

އެއީ ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީދާ އާއްމު ފަރުދުންގެ އަތުން ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނަގަން ފެށިގެން ދިޔައީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 02 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނުސީދާކޮށް ނަގާ ޓެކްސް (އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސް) ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިވެރިން…
އިތުރަށް
Share