އެއީ ބަލާލަން ނުސާފު ފިރިހެނެކެވެ. ތެޔޮވެފައިވާ މޫނާއި އަޅާފައިވާ ހެދުމަށް ބަލާއިރު އެއީ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އެހާ ފުދުންތެރި މީހެއްގެގޮތުގައި ބޭރުފުށުން ފެންނަންނެތް މީހެކެވެ. ހަރަކާތްތަށް މަޑުމައިތުރިވެފައި ފާޑަކަށް ޤަބުއަރާފައި ހުންނަގޮތެއް ހުރުމުން އެއީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ…
އިތުރަށް